فریزر 6 درب پاچال دار

مشخصات محصول:

سرمایش سریع(Deep Freezer)از نوع جابجایی طبیعی جهت رساندن سریع محصول به دمای زیر صفر.
استفاده از کمپرسور های اروپایی و مبرد R404a.
نوع عایقابعاد برحسب سانتی مترگستره دمایی
پلی یوریتان تزریقیارتفاع:90 عرض:73 طول:248.5
18- . 20-
  • Ice cream
  • Ice cream