خدمات پشتیبانی

محصول توليد شده شركت الكترواستيل با توجه به تكنولوژی توليد و مواد اوليه مصرفی مرغوب و دارا بودن نشان استاندارد به مدت 40 ماه از تاریخ تولید توسط اين شركت ضمانت می گردد. ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکت الکتروپشتیبان صورت می پذیرد.