نوفراست یا دیفراست؟!

نوفراست از کلمه انگلیسی NOFROST گرفته شده است و به معنی بدون برفک می باشد.در یخچال های بدون برفک یا نوفراست برفکی در داخل یخچال دیده نمی شود. اما این بدان معنا نیست که برفک وجود ندارد.در این مدل یخچال های نوفراست در اصل رادیاتورهای خنک کننده یا همان کویل اواپراتور توسط روکش پوشانده شده اند که دیده نشوند .به این صورت هوای خنک توسط فن به داخل کابین هدایت می شود و طوری طراحی شده اند که برفک حاصله از رطوبت، توسط دستور برد الکتریکی یا تایمر با روشن شدن المنت برفک ها آب می شوند و از طریق یک مسیر به یک محفظه روی کمپرسور هدایت می شود و آنجا نیز توسط گرمای کمپرسور ( موتور یخچال ) تبخیر می شود .که این عمل باعث کمک به خنک سازی کمپرسور هم می شود. و شما در این سیستم هیچگونه برفکی نمی بینید به این سیستم نوفراست می گویند.

تعداد بازدید:

3421

1399/05/09