قصه برند

قصه برند الکترواستیل

در ترم اول دوره دکتری اقتصاد در امریکا مشغول تحصیل بودم که مطلع گردیدم مرحوم پدرم که تاجر بودند دچار سکته قلبی گردیده اند

بلافاصله به ایران جهت بردن ایشان به امریکا جهت جراحی قلب در مرکز هیستون شدم بایران که رسیدم متوجه واقعیت تلخ فوت پدرم در اثر سکته قلبی شدم که صرفاً بخشی از خبر را بمن اعلام نموده بودند، چون از لحاظ مقاطع تحصیلی فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس شناخته میشدم و از دروس مقطع دکتری هیچ واحدی را نگذرانده بودم مجاز به برگشت برای ادامه تحصیل قبل از انجام خدمت سربازی نبودم و خدمت سربازی برای فارغ التحصیلان مقطع فوق لیسانس به بالای خارج از کشور مجاز بودند دوره سربازی خود را در وزارتخانه ای به انتخاب خود خدمت نمایند که با توجه به رشته تحصیلی ام وزارت صنایع آنزمان را انتخاب نمودم

 

بدلیل علاقه به تولید پس از اتمام سربازی با مشارکت برادرانم اقدام به تولید یخچال و فریزرها فروشگاهی در شعاع خارج از 120 کیلومتری تهران و سپس با انتقال آن واحد به مشهد بتدریج مراحل توسعه و تنوع تولیدات را تا به وضعیت امروز دنبال نمودیم.