نوزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد

حضور در نمایشگاه های لوازم خانگی و بین المللی طی سال های متوالی با تلاش همکاران توانمند این مجموعه صورت پذیرفته و همواره مسبب شکل گیری بستر مناسب بمنظور مذاکره (به صورت حضوری) با مصرف کنندگان و یا فروشندگان سراسر کشور و نیز همکاری های تولیدی و تبادلات قنی و تخصص با تامین کنندگان داخلی و بین المللی گردیده است.

بازدید شخصیت ها و مقامات مهم اقتصادی - سیاسی از غرفه و محصولات الکترواستیل و امکان برقراری تعاملات فی ما بین، از بهترین رخدادهای حین برگزاری بوده و بازتاب رسانه ای بسیار مطلبوبی را به همراه داشته است.