خدمات نصب

خدمات نصب

خدمات نصب

برای برخورداری از خدمات گارانتی 40 ماهه شرکت الکترواستیل، پس از خرید هر یک از محصولات این شرکت، به شرح زیر اقدام فرمایید:
سریال محصول را از روی کارتن یا کارت ضمانت همراه محصول پیدا کنید و از طریق تلفن با مرکز خدمات پس از فروش الکترو استیل 3132-051 تماس بگیرید.