فریزر طرقبه

مشخصات محصول:

سرمایش بواسطه جابجایی طبیعی جهت حفظ و  نگهداری در دمای زیر صفر درجه.
استفاده از کمپرسور های اروپایی و مبرد R404a.
قابلیت دید خوب محصولات.
دارای محفظه مخفی(انباری) جهت نگهداری و پیش سرمایش محصولات.
نوع عایقابعاد برحسب سانتی مترگستره دمایی
پلی یوریتان تزریقیارتفاع:127 عرض:86 طول:198
18- . 20-


  • Ice cream
  • Ice cream