فریزر ایستاده پارس

مشخصات محصول:

سرمایش دیفراست

استفاده از کمپرسور های اروپایی و مبرد R404a.

بیشترین بهره وری انرژی (گرید انرژیA).
روشنایی LED .
نوع عایقابعاد برحسب سانتی مترگستره دمایی
پلی یوریتان تزریقیارتفاع:218 عرض:66 طول:80
18- . 20-

 

  • Fish
  • Meat
  • Ice cream